مشخصات کلی سیستم اتوماسیون اداری تحت وب و دبیرخانه
• انواع مكاتبات، مديريت آنها و مديريت پوشه ها و پيوست هاي فيزيكي
• مديريت مراجعين، كاربران، شركاي تجاري و سطح دسترسي و ارتباط آنها با مكاتبات
• مديريت ارجاعات و هامش هاي مكاتبات و سوابق آنها
• پاسخگويي به نياز زير سيستمهاي موجود درباره مكاتبات
• رفع كليه نيازهاي مكاتباتي درون و برون سازماني
• پشتيباني از مكاتبات و تعاملات غير رسمي درون سازماني
• انجام امور عادي دبيرخانه
• امكان تعريف ساختار جديد
• امكان تعريف انواع مكاتبات
• امكان تعريف انواع طبقه بندي مكاتبات
• امكان تعريف انواع اولويت مكاتبات
• امكان تعريف موضوعات كلاسيك مكاتبه نظير
• امكان تعريف رسانه هاي ارسال/ دريافت مكاتبات
• امكان تعريف انواع دبيرخانه هاي محلي
• امكان تعريف انواع بايگاني هاي محلي
• امكان تعريف انواع وضعيت كنوني مكاتبات
• امكان تعريف انواع شرح رونوشت مكاتبات
• امكان تعريف سازمانها و اشخاص طرف مكاتبه
• امكان تعريف مسئولان سازمانها به همراه مشخصات فردي و سمت هريك
• امكان تعريف نام و سمت مسئولان دستگاهها و اشخاص طرف مكاتبه در خارج از سازمان
• امكان تعريف گروههاي طرف مكاتبه و تخصيص كاركنان يا واحدهاي سازماني به گروهها
• امكان تعيين دليل شرح ارجاع نامه
• امكان تعريف قالب شماره مكاتبات در هر دبيرخانه
• امكان تعريف و مديريت اسناد سازماني
• ايجاد كارتابل براي تمام رده هاي سازماني
• پشتيباني از محيط هاي ويرايش رايج (پشتیبانی از فرمت نوشتار و جداول WORD)
• ثبت مشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي
• تعريف نمودار سازماني بصورت درختي با اشراف سطوح بالا به پايين و تعريف سازمانهاي خارجي در ساختار درختي
• ثبت و نمايش ارجاعات و سوابق مكاتبه
• دريافت و ارسال فكس
• امكان استفاده از قالبها و الگوها
• ثبت تصوير مكاتبه
• بكارگيري امضاي الكترونيك
• امكان درج پيوست براي نامه
• امكان ايجاد فرمت دلخواه براي شماره بندي مكاتبات
• جستجو روي قسمتهاي مختلف مكاتبات
• انجام اقدامات لازم برروي يك دسته از مكاتبات
• امكان دسترسي به كارتابلها از طريقWeb
• تعيين مهلت انجام هر مرحله از كار
• امكان گزارشگيري با محتوي و شروط اختياري
• معرفي كاربران سيستم و تعيين سطح دسترسي با توجه به رده مسئوليتي هر يك به صورت ساختار درختي
• تعيين سطوع امنيتي براي كاربران
• نمايش كاربران هر قسمت در همان فرم ساختار سازماني
• Drag & Drop روي اجزاي درخت نمايش
• جلوگيري از روشهاي كشف رمز كاربران
• امكان نصب سيستم روي گونه هاي مختلف ويندوز
• قابليت كار در محيط شبكه
• فشرده سازي مكاتبات حجيم هنگام ذخيره در بانك اطلاعات
• امكان گرفتن نسخ پشتيبان از اطلاعات به صورت روزانه، هفتگي و ماهيانه
• امكان زمانبندي سيستم براي گرفتن نسخه پشتيبان بطور خودكار
• قابليت اتصال به انواع چاپگر، اسكنر و ساير دستگاه هاي جانبي
• تعريف نامحدود از دبيرخانه هاي مختلف در سيستم و كنترل دبيرخانه ها تحت يك دبيرخانه مركزي
• تعريف اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از سازمان و نقش آنها در چارت سازماني
• تعريف كاربر، گروه و نقشهاي مختلف در سيستم و انتساب نقشها، گروهها و كاربران به يكديگر
• پيگيري سوابق مكاتبات با استفاده از اعمال فيلترهاي مورد نظر كاربر
• تعريف ميزكار توسط كاربر به شكل دلخواه
• ايجاد فاصله در شماره انديكاتور به دلايل خاص مورد نياز كاربر
• امكان ارتباط با ساير سيستم هاي يكپارچه
• استفاده از تكنيكهاي فشرده سازي براي كاهش حجم نسخه هاي پشتيبان
• تقويم شخصي و تقويم سازماني: در تقويم شخصي مواردي كه شخص نياز به يادآوري دارد ذكر مي گردند و در تقويم سازماني مواردي كه كل سازمان به يادآوري آن نياز دارند ثبت مي گردند
• امكان تنظيم جلسات داخلي سازمان بعلاوه فعال كردن يادآوري براي اطلاع افراد دعوت شده در جلسه
• يادآوري موارد ثبت شده در تقويم شخصي و سازماني
• امكان تنظيم ملاقات هاي خارج از سازمان بعلاوه هشدار درمورد سررسيد زمان ملاقات
• امكان مشاهده تعداد و انواع پيوست هاي مكاتبات
• امكان ثبت نام و سمت فرستنده و گيرنده مكاتبات
• امكان ثبت مكاتبات بدون شماره نظير درخواست هاي شخصي يا نامه هاي ارباب رجوع و دسترسي سريع به اين نامه ها در آينده
• بزرگ و كوچك كردن متن مكاتبات (Zoom-in, Zoom-out)
• اعلام مكاتبات تأخيري به صادر كنندگان و اقدام كنندگان
• اعلان نامه‌هايي كه مهلت پاسخ گويي آنها فرارسيده است
• كنترل سطوح دسترسي كاربران
• راهنماي قابل جستجو (Searchable Help)
• امکان استفاده از Chat Room و تعریف دسترسی به هر تالار
• امکان ارسال پیام کوتاه (SMS)